Informace

Rychlý kontakt

Stanislav Tesař
Jungmanova 11
Děčín 4
405 01
Tel. : 412 535 330


Helpdesk:
ICQ:
Skype:
mail: info@stokna.cz

 

 SWS profesionální montáž oken

Za současného trendu zvyšování cen energií jsou kladeny stále větší požadavky na snižování energetické náročnosti při vytápění objektů. Náklady na vytápění velmi významně ovlivňují celkovou spotřebu energií při provozu obytných i průmyslových budov. Výplně stavebních otvorů jako okna a dveře a především způsob,jakým je provedena jejich montáž, mají zásadní vliv na úsporu energie. Moderní stavební materiály a tepelně izolační hmoty umožňují podstatně snížit tepelné ztráty budov. Tím se získá energetická úspora, ale ne vždy se dosáhne z dlouhodobého hlediska jednoznačný úspěch.


Důsledkem dokonalého zaizolování objektu dojde k jeho téměř „hermetickému“ utěsnění".

Hlavní příčiny
• volba okenních systémů, které nesplňují potřebné požadavky pro daný objekt
(izolační skla, okenní profily, kování)
• nedostatečná nebo chybějící mikroventilace
• nedodržení správných postupů při montáži oken a dveří
• použití nevhodných materiálů pro výplň připojovací spáry

Důsledky
• výskyt vlhkosti a plísní kolem oken a dveří
• trhliny nebo odpadávající omítka kolem otvoru
• snížení tepelně a zvukově izolačních vlastností připojovací
spáry
• narušení těsnosti spojů, zatékání

Řešení problému? - Profesionální montáž!

Dodržujeme veškeré stavební a montážní metody a techniky od společnosti Soudal.
Více info ZDE.