Informace

Rychlý kontakt

Stanislav Tesař
Jungmanova 11
Děčín 4
405 01
Tel. : 412 535 330


Helpdesk:
ICQ:
Skype:
mail: info@stokna.cz

 

Návod k obsluze a údržbě oken a dveří

Plastové okenní a dveřní profily se vyrábějí z materiálů odolných vůči vodě a povětrnostním vlivům. Povrch plastových materiálů se snadno ošetřuje.Správné a pravidelné čištění je důležité pro zachování původního vzhledu a vlastností okna.Pokyny pro čištění platí jak pro bílá, tak i pro barevná okna.
Při čištění nikdy nepoužívejte prostředky jako benzín, ředidla, kyseliny a jiné agresivní a abrazivní látky, které by mohly způsobit poškození povrchu plastu nebo které mají korozivní vliv na kovové části kování. Vhodné jsou běžné čistící prostředky na okna a podlahy.

  Čištění oken a dveří po montáži

Části výrobku, které jsou vyrobeny z plastových profilů ( rámy oken a dveří a plastové výplně dveří) jsou odolné proti působení vápna a cementu. Pohledové plochy profilů jsou chráněny snímatelnou folií, která chrání výrobek proti případnému potřísnění maltou.

Tuto folii doporučujeme odstranit ihned po ukončení zednických prací, nejpozději však do čtyř týdnů od data montáže. Vlivem působení tepelných účinků slunečního záření mohou při překročení této lhůty vzniknout potíže při odstraňování ochranné folie.

Znečištěním maltou mohou být ohrožena pouze skla a kování. Může dojít k poleptání povrchu, popřípadě k poškození funkce výrobku, které by nemuselo být odstranitelné.

Maltu odstraňte čistou vodou a měkkým hadříkem. Zatvrdlé zbytky malty je nutné očistit velmi opatrně, aby nedošlo k poškrábání výrobku.

Věnujte prosím pozornost také vyčištění odvodňovacích drážek, které jsou umístěny ve spodním rámu okna ( při pohledu z venku je poznáte podle plastových krytek ). Tyto drážky slouží k odvodu vody, která může vzniknout vysrážením z vlhkého vzduchu v zimním období. Při ucpání odvodňovacích drážek se voda udržuje v rámu okna, což může vést ke špatné funkci výrobku.

  Údržba kování

K údržbě a přimazání pohyblivých částí, použijte čas od času běžně dostupný olej ve spreji WD-40 nebo vazelínu ve spreji. Postačí pár kapek .
Větrání

Pro plastová okna je typická jejich vysoká těsnost, která neumožňuje tzv. Přirozenou výměnu vzduchu netěsnostmi mezi rámem a křídlem, která je běžná u starých typů dřevěných oken. Důsledkem je hromadění vlhkosti v místnostech a následně tvoření plísní. Z tohoto důvodu je nutné s novými okny změnit způsob větrání. Zde jsme pro Vás připravili několik základních rad:

  • Zejména v zimě větrejte účinně, tj. jednorázově, plným otevřením jednoho nebo více oken na dobu několika minut /podle venkovní teploty). Tím dosáhnete rychlé výměny vzduchu aniž by došlo k ochlazení stěn. Po uzavření oken se teplota v místnosti velmi rychle vrátí do optimální teploty aniž by bylo nutné zvyšovat výkon topení.
  • V letním období je naopak možné větrat dlouhodobě pomocí ventilační polohy okna nebo mikroventilace.
  • V případě velmi vysokých venkovních teplot je vhodné okna neotvírat a větrat až v noci, kdy je teplota nižší.
  • Při dokončovacích stavebních pracech, jako je omítání a betonování, zajistěte velmi intenzivní větrání.

    Upozornění : okno otevřené do polohy mikroventilace je v případě vloupání pojišťovnami považováno za otevřené. Proto při odchodu z domova nechte okna zcela zavřená.