Informace

Rychlý kontakt

Stanislav Tesař
Jungmanova 11
Děčín 4
405 01
Tel. : 412 535 330


Helpdesk:
ICQ:
Skype:
mail: info@stokna.cz

 

Montáž oken

Metodika technologických postupů pro montáže plastových oken obecně vychází z předpokladu, že izolační dvojsklo i stavební konstrukce (stěna, panel) jsou ze statického hlediska elementy či konstrukce tuhé.
Naproti tomu plastové profily rámu a křídla, byť vyztuženy ocelovou armaturou, jsou elementy pružné. Každý zhotovitel by se měl při montáži plastových oken řídit závazným „technologickým postupem“, akceptujícím tyto předpoklady.

Klidnější může být ten objednatel, který pro plnění zakázky vsadil na zhotovitele, jenž je držitelem certifikátu řízení jakosti ISO, neboť ten musí mít ve svém systému řízení jakosti technologický postup zabudován jako řízenou dokumentaci, dle které je pod neustálou kontrolou certifikčního orgánu.

Při výběru zhotovitele by se měl objednatel také zajímat o technické a personální vybavení zhotovitele.
Pro objednatele je vždy výhodnější zhotovitel, jenž zrealizuje předmět díla prostřednictvím vlastních zaměstnanců, kteří jsou stejně jako on pod kontrolou systému řízení jakosti ISO a k tomu je nastavena přímá vazba a odpovědnost v případě problémů s realizací, eventuelně likvidací škodních událostí.

Naše společnost je držitelem certifikace ISO 9001. Naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni na nejmodernější postupy při montáži. Zároveň je společnost pojištěna pro případ škodních událostí.
 Montáž plastových oken v panelových domech

Způsob osazení plastového okna v ostění otvoru panelového domu je velmi důležitý zejména z těchto hledisek: 

  •  z hlediska tepelné techniky – využitím tepelně technických parametrů okna s vyloučením „tepelných mostů“
  • z hlediska zvukově izolačních vlastností (vzduchové neprůzvučnosti) je velmi důležitá hloubka osazení rámu v panelu
  • z hlediska následného zateplení obvodového pláště panelového domu je důležité konstrukční řešení uzavření zateplované plochy fasády na ostění stavebního otvoru
  • z hlediska napojení a čistého uzavření vnitřního ostění a nadpraží stavebního otvoru